กิจกรรม

January 8, 2021

การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ สสมส. (IHRP) ครั้งที่ 1

February 25, 2021

Testimonial for MAHR-Mubei Li

February 25, 2021

Testimonial for MAHR-Chi-An Chen

February 25, 2021

Testimonial for MAHR-Zo Bilay

December 22, 2021

เวทีเสวนาเปิดตัวชุดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สสมส. “หนึ่งทศวรรษเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ: การจัดการศึกษา เสริมสร้างอำนาจ และสร้างแรงบันดาลใจ”

December 23, 2021

การผลักดันกรรมาธิการวิสามัญ กระบวนการพูดคุยสันติภาพ ณ รัฐสภา

February 1, 2022

Call for Students: Batch 2 Undergraduate Certificate Course in politics and social sciences

February 7, 2022

ทีมงานศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ เข้าร่วมประชุมออกแบบกระบวนการสานเสวนา Round Table Dialogue Design

February 18, 2022

ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเสริมพลังผู้หญิงเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา : สตรี กับสันติภาพ”