ข่าวประจำปี 2563

October 17, 2020

แถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาอย่างจริงใจและยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชน (in Thai)

November 25, 2020

แถลงการณ์ เรื่อง การชุมนุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

March 17, 2021

แถลงการณ์ เรื่อง “การประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การคุมขังเป็นข้อยกเว้น”

July 2, 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

July 26, 2021

งานสัมมนาออนไลน์ “พลเมืองช่างคิด: การสืบสอบและการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย”

September 20, 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

September 24, 2021

สสมส. ร่วมถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์  เนื่องในวันมหิดล

September 28, 2021

AUN-HRE: Call for submission of short videos on the theme LIVING TOGETHER: majority-minority relationships in South East Asia

October 12, 2021

Call for Students: Undergraduate Certificate course in politics and social sciences