วารสารระดับชาติ

National versus Human Security to Battle Human Trafficking in Thailand

บทบัณฑิตย์. 73 (4) ตุลาคม-ธันวาคม 2560, Author: “Naparat Kranratanasuit (นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร),Yanual Sumarlan”