ข่าวประจำปี 2564

January 6, 2021

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

January 7, 2021

Applications for APMA program is now open. Scholarships are available.

January 18, 2021

ขยายเวลารับสมัครผู้ประสานงานโครงการวารสารวิชาการ”สิทธิและสันติศึกษา”

January 29, 2021

SHAPE-SEA is honored to share our activities for SHAPE-SEA Day 2021 with our theme “Shaping a Better Normal”.

February 4, 2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

February 16, 2021

เสวนาออนไลน์ทางวิชาการ (Academic webinar) “ความจำเป็นของสันติวิธีในการเคลื่อนไหวทางการเมือง”

March 11, 2021

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

March 17, 2021

แถลงการณ์ เรื่อง “การประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การคุมขังเป็นข้อยกเว้น”

April 7, 2021

Online Training on Human Rights and Peace Research for PHD Students