ข่าวประจำปี 2563

January 16, 2020

Call for Application 2020 : PhD in Human Rights and Peace Studies

September 10, 2020

Call for Papers Vol.7, Issue1

September 15, 2020

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

October 7, 2020

TED talk on human rights in the US by Matthew Mullen

October 8, 2020

Call for Papers Vol.7, Issue2

October 17, 2020

แถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาอย่างจริงใจและยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชน (in Thai)

October 22, 2020

เชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : ณัฎฐณิชา เหล็กกล้า

October 26, 2020

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟัง การเสวนาวิชาการอ่านสิทธิและสันติวิธีในสังคมไทย #1 พุทธสันติวิธี “ความท้าทายพุทธรัฐร่วมสมัย”

November 25, 2020

แถลงการณ์ เรื่อง การชุมนุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563