กิจกรรม

March 8, 2019

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 50 ปี (In Thai)

May 28, 2019

ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อเสรีภาพทางวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับนักวิชาการจากทั่วโลก

November 29, 2019

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิชผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะจากUnited Nations Development Programme

November 29, 2019

กิจกรรม Research Ethics

November 29, 2019

MAHR in Human Rights student’s thesis proposal defense

December 4, 2019

Graduate Research Seminar: Living and Working on the Rural Margins

December 4, 2019

Research Ethics #2

December 4, 2019

PhD student thesis defense

December 17, 2019

ประชุมเชิงปฎิบัติการ “สิทธิมนุษยชนในมุมมองทางธุรกิจฯ