อาจารย์และนักศึกษาจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
December 15, 2022
สสมส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 19 ปี
December 19, 2022

We are looking for full-time multiple positions to join our team at the Enhancing Access to Education on Human Rights, Democracy & Peace in Myanmar Programme.

Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) is committed to ensure continued support for access to education on human rights, democracy and peace in Myanmar. It is working with partners in the Enhancing Access to Education on Human Rights, Democracy & Peace in Myanmar Programme. This is a collaboration project seeking to ensure continued support for access to education on human rights, democracy, and peace in Myanmar with emphasis on enhancing independent academic institutions and scholars’ capacity to develop academic and research programmes. The key beneficiaries from this program are youth, academia and civil society.

Working with this program provides the selected candidates an opportunity to work collaboratively with multiple partners, both international and local, under the supervision of senior leadership at IHRP and partner institutions. You will be part of a team to set up operational support and management processes with our partners for the program to run skillfully and effectively.

The contract is 1 year with possibility of extension.

The positions are based at the Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, Salaya campus.

 

How to apply

Please send your application, including a cover letter and a detailed CV, and supporting documents to the email address: tewtorlyy@gmail.com.

 

Application Deadline: 23 December 2022, 6 pm Bangkok time.