ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิชผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะจากUnited Nations Development Programme
November 29, 2019
MAHR in Human Rights student’s thesis proposal defense
November 29, 2019

กิจกรรม Research Ethics

กิจกรรม Research Ethics

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Research Ethics ให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทำวิทยานิพนธ์ในอนาคตต่อไป ณ ห้อง 118 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา