ข่าวประจำปี 2564

November 25, 2021

Join thesis defense of APMA student: GENDER NON CONFIRMITY AND WORKPLACE DISCRIMINATION: TRANSGENDER EXPERIENCES IN SRI LANKA by Mrs. Chamodi Hansani Kaluarachchi Kaluarachchige

November 25, 2021

Join thesis defense of APMA student: EXAMINING CULTURAL INTEGRITY CHALLENGES AMONG THE ATI URBAN SETTLERS OF ILOILO CITY, PHILIPPINES by Miss Lenlen Dumaran Sacapano

November 25, 2021

Join thesis defense of WOMEN IN POLITICS IN THE MALDIVES: A STUDY ON THE CHALLENGES FACED BY WOMEN AT THE PARLIAMENTARY LEVEL by Miss Saajidha Majdhee

December 3, 2021

สสมส. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้านวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ

December 3, 2021

บุคลากร สสมส.รับรางวัล Policy Advocacy Award จากผลงาน “จากชุมชนสู่นโยบาย”

December 20, 2021

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

December 22, 2021

เวทีเสวนาเปิดตัวชุดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สสมส. “หนึ่งทศวรรษเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ: การจัดการศึกษา เสริมสร้างอำนาจ และสร้างแรงบันดาลใจ”

December 23, 2021

การผลักดันกรรมาธิการวิสามัญ กระบวนการพูดคุยสันติภาพ ณ รัฐสภา