ข่าวประจำปี 2564

September 21, 2021

ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ร่วมเสวนาเนื่องในวันสันติภาพสากล

September 21, 2021

ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นำเสนอบทความเนื่องในวันสันติภาพสากล

September 20, 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

September 1, 2021

Join thesis defense of APMA student: TRAPPED AT HOME: RECONCILIATION’S UNFINISHED BRIDGE AND THE ECONOMIC EXCLUSION OF TAMIL RETURNEES By Mr. Cory Devon Cook

August 30, 2021

ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

August 26, 2021

Join thesis defense of APMA student: THE IMPACT OF PELICAN PARADISE PROJECT ON THE LIVELIHOODS OF COMMUNITY IN TASI-TOLU, TIMOR LESTE By Mr. Joanico Gusmao Alves

August 26, 2021

Join thesis defense of APMA student: TRAPPED AT HOME: RECONCILIATION’S UNFINISHED BRIDGE AND THE ECONOMIC EXCLUSION OF TAMIL RETURNEES By Mr. Cory Devon Cook

August 23, 2021

กิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) : หัวข้อ สถานการณ์ชุมชนพุทธร้าง-ถดถอย “จังหวัดชายแดนใต้”

August 22, 2021

กิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) : หัวข้อ”ภาคประชาสังคมกับการพูดคุยสันติสุข-สันติภาพ”