กิจกรรมเสวนาสาธารณะเหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย: เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างไร
March 11, 2022
งานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การศึกษาเชิงวิพากษ์: จินตนาการใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน”
March 21, 2022

The first IHRP Research Colloquium of 2022 begins with Associate Professor Dr. Coeli Barry, presenting her current study on “Political Motherhood: Thailand’s Democracy Moms in Comparative Context” on Wednesday 16th March 2022.

The series of IHRP Research Colloquium will be held throughout the year. It aims at providing an opportunity for the IHRP faculty and Ph.D. Candidates to get familiar with one another’s work and to receive constructive feedback on their research project.