กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) เข้ารับรางวัล Team Good Practice Award
December 2, 2022
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อ
December 7, 2022

ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Diplomacy, Development and the Man Rights

ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Diplomacy, Development and the Man Rights” ภายใต้กิจกรรม “Nation to Nation: Humanity in Challenging Times” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Auditorium วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา