ช่องทางสำหรับจองห้องประชุม (Meeting Room Request Form) :

https://forms.gle/fwVm3Yh6KfnEBhDT8