ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารปัญญาพิพัฒน์ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
September 30, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารปัญญาพิพัฒน์ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง