สสมส. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้านวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ
December 3, 2021
ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
December 20, 2021

บุคลากร สสมส.รับรางวัล Policy Advocacy Award จากผลงาน “จากชุมชนสู่นโยบาย”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณพลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ประเภท Public Policy Advocacy Award จากผลงาน “จากชุมชนสู่นโยบาย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564: MAHIDOL QUALITY FAIR 2021: Virtual Conference ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Cisco Webex จัดโดย Mahidol Quality Fair#2021 ณ มหิดลสิทธาคาร และ ระบบออนไลน์ Cisco Webex Events