ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารปัญญาพิพัฒน์ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
September 29, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารปัญญาพิพัฒน์ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง