ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อ
December 7, 2022
การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน “The Regional Colloquium on ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Ten Years On”
December 13, 2022

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โดย ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ประกาศแจ้งนโยบายไม่รับของขวัญ “No Gift Policy งดให้  งดรับ  ของขวัญ  ของกำนัล”  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากรภายในสถาบัน ฯ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวฯ ได้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ผ่านการประชุมสถาบัน ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา