December 26, 2020

ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานโครงการวารสารวิชาการ”สิทธิและสันติศึกษา”

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
December 14, 2020

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
November 25, 2020

แถลงการณ์ เรื่อง การชุมนุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
October 26, 2020

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟัง การเสวนาวิชาการอ่านสิทธิและสันติวิธีในสังคมไทย #1 พุทธสันติวิธี “ความท้าทายพุทธรัฐร่วมสมัย”

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
October 22, 2020

เชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : ณัฎฐณิชา เหล็กกล้า

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
October 17, 2020

แถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาอย่างจริงใจและยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชน (in Thai)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
October 8, 2020

Call for Papers Vol.7, Issue2

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
October 7, 2020

TED talk on human rights in the US by Matthew Mullen

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
September 15, 2020

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
September 10, 2020

Call for Papers Vol.7, Issue1

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine