คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เข้าพบ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)(in Thai)
August 31, 2020
MAHR student’s thesis proposal defense (Ms. Pauline Owelle)
September 15, 2020

MAHR student Virtual Thesis Defense (Ms.Natasha Rohman)

MAHR student Thesis Defense:Ms. Natasha Naureen Rahman

On Thursday, 10 September 2020, Ms. Natasha Naureen Rahman (MAHR student, batch 2017), defended her thesis entitled “BARRIERS TO RECOVERY SUPPORT SERVICES FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL ABUSE: A CASE STUDY OF MAE LA CAMP” at room 119, IHRP Building, Mahidol University (Salaya campus).