รับชมแนวคิดเรื่องระบบการศึกษาในประเทศไทยและการศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมือง ให้สัมภาษณ์โดย อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์
April 21, 2021
Call for Applications: Social Science and Legal Research Programme and Awards for Myanmar Researchers
June 15, 2021

MAHIDOL UNIVERSITY IHRP SCHOLARSHIP FOR MYANMAR GRADUATE STUDENTS

Mahidol University, in cooperation with the Global Campus of Human Rights Asia Pacific, is pleased to offer scholarships for twenty (20) Myanmar graduate students who will study at Mahidol University’s Institute of Human Rights and Peace Studies under one of the following master’s programs:

  1. MA Human Rights (MAHR)
  2. MA Human Rights and Democratisation (APMA)

Scholarship benefits include full tuition, monthly stipend, travel allowance, and insurance coverage.

For more information, email ihrpoutreach@mahidol.edu or visit us here.

Apply now!