“โคทม” เสนอให้มีหน่วยงานด้านสันติภาพในมหาวิทยาลัย ส่วน “ชัยวัฒน์” ชี้ คนทำงานสันติภาพต้องตระหนักถึงสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปจากเดิม
September 21, 2022
สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565
September 28, 2022

สสมส. ร่วมถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2565 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ผศ. ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ)  และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบัน ฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา