กิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) : หัวข้อ สถานการณ์ชุมชนพุทธร้าง-ถดถอย “จังหวัดชายแดนใต้”
August 23, 2021
Join thesis defense of APMA student: THE IMPACT OF PELICAN PARADISE PROJECT ON THE LIVELIHOODS OF COMMUNITY IN TASI-TOLU, TIMOR LESTE By Mr. Joanico Gusmao Alves
August 26, 2021

Join thesis defense of APMA student: TRAPPED AT HOME: RECONCILIATION’S UNFINISHED BRIDGE AND THE ECONOMIC EXCLUSION OF TAMIL RETURNEES By Mr. Cory Devon Cook

Thesis defense committee members :

  1. Lecturer Dr. Darshana Sumanadasa : Chair (University of Colombo, Sri Lanka)
  2. Professor Dr. Wasantha Seneviratne : Committee member and major advisor (University of Colombo, Sri Lanka)
  3. Lecturer Dr. Michael George Hayes : Committee member and co-advisor (Mahidol University, Thailand)

Date&Time :

September 1, 2021 Time: 2.00 – 4.00 p.m. (Bangkok time)

Join us : Zoom meeting

https://zoom.us/j/91556192088?pwd=RnBjcjdZNjZMWE5tWnJoZkhvYUR0dz09

Meeting ID: 915 5619 2088

Passcode: 647546