ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 1 อัตรา
November 26, 2021
Announcement: Application for Lecturer (1 position), Mahidol University (Position No.00006/65)
November 30, 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (เลขที่อัตรา 00303/64)

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

พนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่อัตรา 00303/64

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ศาลายา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

การสมัครและการยื่นใบสมัคร

อ่านประกาศมหาวิทยาลัยได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=4349

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ e-mail: kannika.kak@mahidol.edu

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment