O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ชื่อหัวข้อLink
การผลักดันกรรมาธิการวิสามัญ กระบวนการพูดคุยสันติภาพ ณ รัฐสภาhttps://ihrp.mahidol.ac.th/2021/12/23/peace-process-23-012-2021/
ทีมงานศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ เข้าร่วมประชุมออกแบบกระบวนการสานเสวนา Round Table Dialogue Designhttps://ihrp.mahidol.ac.th/2022/02/07/round-table-dialogue-design-05-02-2565/