ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Diplomacy, Development and the Man Rights
December 7, 2022
No Gift Policy 2023
December 8, 2022

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) พร้อมด้วย ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบัน ฯ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบัน ฯ  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็กพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล