ข่าวประจำปี 2564

October 26, 2021

Join thesis defense of APMA student: CASTE DISCRIMINATION: A STUDY ON EXISTING LAW AND ITS IMPLEMENTATION ON INTER-CASTE MARRIAGE OF DALITS IN RUKUM, WESTERN NEPAL by Mr. Dharmendra Bahadur Dhami

October 26, 2021

ํJoin thesis defense of APMA student: LEGAL MOBILISATION BY INDONESIAN WOMEN WITH DISABILITIES IN PURSUING EMPOWERMENT by Ms. Ni Putu Yogi Paramitha Dewi

October 26, 2021

Join thesis defense of APMA student: AN ANALYSIS ON THE PHILIPINE GOVERNMENT IMPLEMENTATION OF THE PREVENTIVE MECHANISMS AGAINST HUMAN TRAFFICKING: CHALLENGES AND PROSPECTS by Ms. Graciela Ann Ofilas Awkit

October 26, 2021

Join thesis proposal defense of APMA student: CHILD LABOR EXPLOITATION IN TIMOR-LESTE by Ms. Elisabeth Rosa da Costa Lopes

November 5, 2021

Join thesis proposal defense of MA-Thai student: การกลับสู่ประเทศต้นทางของผู้ลี้ภัยหญิงชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยจากมุมมองเพศสภาพ โดย คุณมัสลิน วนาเนติกุล

November 11, 2021

Join thesis defense of MAHR student: BETWEEN VICTIM AND AGENT: LITERARY REPRESENTATIONS OF THE SRI LANKAN FEMALE MILITANT by Ms. Archana Shani Asokan

November 15, 2021

Join thesis defense of MAHR student: INCLUDING THE EXCLUDED: ASSESSING COMMUNITY AND YOUTH PARTICIPATION IN ALTERNATIVE LEARNING SYSTEMS IN POST-CONFLICT IN ZAMBOANGA CITY, PHILIPPINES by Ms. Therese Marie Bartolome Aburquez

November 19, 2021

Join thesis defense of MAHR student: BETWEEN THE STATE AND THE ELECTORATE? HOW CAMBODIAN JOURNALISTS UNDERSTAND DEMOCRACY by Ms. Lilli Tabea Albrecht

November 25, 2021

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “10 ปี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา