รายการหนังสือ

การปฏิบัติการไกล่เกลี่ยที่ใช้เรื่องเล่า 250 บาท

ปกหนังสือสานเสวนาในหัวข้อยาก

สานเสวนาในหัวข้อยาก 200 บาท

หนังสือการเจรจาต่อรองอย่างมียุทธศาตร์

การเจรจาต่อรองอย่างมียุทธศาตร์ 200 บาท

ปก การเยียวยาบาดแผลทางจิตใจ

การเยียวยาบาดแผลทางจิตใจ 200 บาท

อัตลักษณ์และความรุนแรง

อัตลักษณ์และความรุนแรง 200 บาท

หน้าที่แห่งชีวิต

หน้าที่แห่งชีวิต 250 บาท

ก้าวพ้นและแปลงเปลี่ยน

ก้าวพ้นและแปลงเปลี่ยน 260 บาท

เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้

เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้ 250 บาท

ก้าวพ้นปัญหาสู่ข้อตกลงด้วยกระบวนการกลุ่ม

สู่ข้อตกลงกระบวนการกลุ่ม 160 บาท

พลังแห่งจินตนาการ

พลังธรรมแห่งจินตนาการ 290 บาท

คู่มือการจัดกระบวนการสานเสวนา

การจัดกระบวนการสานเสวนา 250 บาท

สานเสวนาสานใจสู่ใจ

สานเสวนา สานใจสู่ใจ 120 บาท

สืบเนื่องมาจากสานเสวนา

สืบเนื่องมาจาก...สานเสวนา 90 บาท

สนใจหนังสือ:

ติดต่อคุณเบญจมาศ 02 -441-0813 – 5 ต่อ 1109 หรือ line ID: ben.sri
คลิกที่นี่–>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อ

สั่งซื้อผ่านช่องทางไลน์/ส่งหลักฐานชำระเงิน สแกนคิวอาร์โค้ด