บุคลากร สสมส. เข้าร่วมประชุมในเวทีสาธารณะ (Public Forum) ประจำปี 2565
December 21, 2022
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566
December 31, 2022

We are looking for two full time lecturers to join our team at Mahidol University, Thailand. Applicants must hold a PhD at the time of application.

The Lecturer will teach in post-graduate courses and supervise students research at post-graduate levels (Masters and PhD). The position’s academic responsibilities also include the work to develop and conduct research or academic service projects on human rights and/or peace fields. Successful candidate will actively contribute to IHRP’s missions in advancing education and research in human rights and peace.
The IHRP runs international and Thai-language Masters and PhD programs. It plays a leading role in human rights and peace education in Southeast Asian region.
Located 20 km west of Bangkok, the Salaya area where the IHRP is located, boasts a green campus, affordable housing and easy access to Bangkok.
Shortlisted candidates will be invited for academic presentation and interview.
Follow https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recr…/user_en/job/view.php... for a fuller description of the position and online application.