ประชุมเชิงปฎิบัติการ “สิทธิมนุษยชนในมุมมองทางธุรกิจฯ
December 17, 2019
ร่วมงานครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ (in Thai)
December 17, 2019

ร่วมงานครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (in Thai)

ร่วมงานครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร และ อ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา