ขยายเวลารับสมัครผู้ประสานงานโครงการวารสารวิชาการ”สิทธิและสันติศึกษา”
January 18, 2021
เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
February 4, 2021

SHAPE-SEA is honored to share our activities for SHAPE-SEA Day 2021 with our theme “Shaping a Better Normal”.

SHAPE-SEA is honored to share our activities for SHAPE-SEA Day 2021 with our theme “Shaping a Better Normal”.

Morning Event (By Invitation): The Pioneer Years and Moving Ahead webinar shall be presenting SHAPE-SEA’s work during Phase 1 (2015-2019), and be gathering insights from SHAPE-SEA partners and stakeholders to strengthen programmes and strategies in the years to come.

Afternoon Event (Public): The much awaited publication, “Southeast Asia, Infected and Interrupted: Critical Voices on the State of Human Rights and Peace in the Time of COVID-19, shall be officially launched, together with a panel discussion on Human Rights, Peace and a Better Normal. Click this to register ➡️ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqde2ppzwpGtfdKgRcn2d0_LDru0EFUDX-