ร่วมงานครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (in Thai)
December 17, 2019
PhD student thesis proposal defense
December 23, 2019

ร่วมงานครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ (in Thai)

ร่วมงานครบ 16 ปี วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 17 ธันวาคม 2562  ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์  อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบ16 ปี ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา