ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
January 6, 2021
ขยายเวลารับสมัครผู้ประสานงานโครงการวารสารวิชาการ”สิทธิและสันติศึกษา”
January 18, 2021

Applications for APMA program is now open. Scholarships are available.

Applications are now open for the Asia Pacific Master of Arts in Human Rights and Democratisation! Scholarships are available.

The deadline for submission of documents for scholarship applicants is 31 March 2021. Self-funded applicants can submit their documents until 30 April 2021.

For more inquiries, please contact ihrpoutreach@mahidol.edu.

Be part of change. Study human rights. With us. Now.