เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2563(in Thai)
May 13, 2020
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
August 7, 2020

เชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ “ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร ศึกษากรณีกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จังหวัดยโสธร”

เชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

“ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร ศึกษากรณีกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จังหวัดยโสธร”

(TACTICS OF ENVIRONMENTAL MOVEMENT UNDER AUTHORITARIAN REGIME : A CASE STUDY OF SEBAI CONSERVATION GROUP, YASOTHON PROVINCE)

โดย ชฎาพร  ไชยมาลา

คณะกรรมการสอบ

กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.00 เป็นต้นไป

สามารถร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ได้ที่

Join Zoom Meeting (URL): https://zoom.us/j/94429473826?pwd=VXE3dFo5cUxMTWowZmx4ZGowVVVPQT09

Meeting ID:  944 2947 3826

Password: 744751