PhD student thesis proposal defense
December 23, 2019
จับชีพจรสังคม: ความท้าทายสันติสุขไทย” กับ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ (in Thai)
January 7, 2020

ดร.เอกพันธ์ ปิณฑวณิช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (in Thai)

ดร.เอกพันธ์ ปิณฑวณิช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์  ปิณฑวณิช  ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับเชิญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  ณ ห้องไดมอนด์ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม