ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อเสรีภาพทางวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับนักวิชาการจากทั่วโลก
May 28, 2019
กิจกรรม Research Ethics
November 29, 2019

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิชผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะจากUnited Nations Development Programme

ต้อนรับคณะจากUnited Nations Development Programme

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.เอกพันธุ์  ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ  คุณ Renaud Meyer, Resident Representative และคณะจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme)  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ และร่วมพูดคุยในประเด็นความร่วมมือทางการศึกษาและงานวิจัย ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา