เวทีอภิปรายหัวข้อ การนำข้อเสนอแนะจาก the UN Global Study on Children Deprived of Liberty ไปสู่วาระแห่งชาติ การดำเนินงานของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
February 25, 2020
บัณฑิต หอมเกษ : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “อำนาจรัฐเหนือพื้นที่ป่ากับการต่อต้านขัดขืนของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน”(in Thai)
February 28, 2020

ดร.ศรีประภา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม QS Subject Focus Summit

ดร.ศรีประภา เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม QS Subject Focus Summit

เมื่อวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ได้รับเชิญจาก Victoria University of Wellington เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม QS Subject Focus Summit ในธีม “Power Shifts in the Asia-Pacific: Large and Small State Perspectives” บรรยายในหัวข้อ Power Shifts and Migration in Asia-Pacific ณ ประเทศนิวซีแลนด์