หน้าแรก ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม The 4th International Conference on Human Rights and Peace & Conflict in Southeast Asia! For 2016

The 4th International Conference on Human Rights and Peace & Conflict in Southeast Asia! For 2016

พิมพ์ PDF

The Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN) is proud to announce the online launch of the Fourth International Conference on Human Rights and Peace & Conflict in Southeast Asia! For 2016, the Conference comes home to where it all started - Bangkok, Thailand! Entitled "Voices From/Of the Margins", SEAHRN believes that through groundbreaking and innovative academic research, it is possible to address the more serious and egregious human rights & peace issues affecting the peoples of Southeast Asia. We are particularly keen on intersectional approach to these issues, and grounded research that envisions alternative futures with and among broader communities. It will be held on 12-14 October 2016 in Bangkok, Thailand. For more information, please email อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน and visit & like our Facebook page: https://www.facebook.com/Fourth-Intl-Conference-on-Human-Rights-and-Peace-Conflict-in-SEA-1416016758645417/?fref=ts