SOLIDARITIES#1: ศาสนาและศีลธรรมการเมือง

พิมพ์

SOLIDARITIES#1: ศาสนาและศีลธรรมการเมือง
: ขบวนการนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 ถึงปัจจุบัน

โดย เชลลี แบร์รี่ (ฟิลิปปินส์) 
เตด ส่วย วิน (พม่า) 
อรอนงค์ ทิพย์พิมล (อินโดนีเซีย)

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน เวลา 14:00-17:00น.
ที่ห้องสมุด The Reading Room สีลม 19

ดำเนินรายการโดย อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
พร้อมโปรแกรมภาพยนตร์สั้นฉายประกอบการเสวนา คัดสรรโดย เซง ยูจิน

ร่วมสำรวจความสัมพันธ์ของขบวนการนักศึกษากับอุดมการณ์ Fundamentalism หรือ “การเมืองศาสนา” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านบริบทที่หลากหลายตั้งแต่ขบวนการนักศึกษาคริสเตียนในฟิลิปปินส์ กลุ่มอิสลามสุดโต่งในขบวนการนักศึกษาในอินโดนีเซีย มาจนถึงขบวนการนักศึกษาและคนรุ่นใหม่พม่าที่ต่อต้านแนวคิดแบบพุทธหัวรุนแรงในปัจจุบัน นำเสวนาโดย เชลลี แบร์รี่ (ฟิลิปปินส์) เตด ส่วย วิน (พม่า) และ อรอนงค์ ทิพย์พิมล (อินโดนีเซีย) ดำเนินรายการโดย อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน เวลา 14:00-17:00น. ที่ห้องสมุด The Reading Room สีลม 19

เชลลี แบร์รี่ (สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล) จะพูดถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในฟิลิปปินส์ ผ่านมุมมองทางศาสนาและศีลธรรมการเมือง ทั้งในแง่การเป็นสัญญะที่สร้างความเป็นเอกภาพและสร้างความแตกแยก ซึ่งตัวอย่างมีทั้งกลุ่มนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ฝ่ายซ้ายที่ต่อต้านการเมืองที่อิงศาสนา และกลุ่มคนรุ่นใหม่ฝ่ายขวาที่เป็นเฟืองสำคัญของความเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองของกลุ่มชาวคริสต์อนุรักษ์นิยมในปัจจุบัน

อรอนงค์ ทิพย์พิมล (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จะกล่าวถึงความเชื่อมโยงของขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียกับกลุ่ม fundamentalist โดยขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียนั้นถือกำเนิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 1928 และมีบทบาทในเหตุการณ์สำคัญทางสังคมการเมืองอินโดนีเซียมาโดยตลอด ตั้งแต่การต่อต้านเจ้าอาณานิคมในสงครามปฏิวัติอินโดนีเซีย การโค่นล้มซูการ์โน การต่อต้านซูฮาร์โตจนนำไปสู่การล่มสลายของยุคระเบียบใหม่ในปี 1998 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทางศาสนาและขบวนการนักศึกษานั้นเริ่มมีตั้งแต่ทศวรรษ 1960 และมีบทบาทสำคัญหลังช่วง 1998 เป็นต้นมา

เตด ส่วย วิน (นักเคลื่อนไหวทางสังคม ผู้ก่อตั้งองค์กร Synergy) จะเล่าถึงประเด็น “ศาสนาการเมือง” ในพม่าในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเขาจะกล่าวถึงขบวนการคนรุ่นใหม่ในพม่าที่เขาได้ร่วมเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองต่อต้านทหาร ขบวนการชาตินิยม และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญา อีกทั้งเขายังเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Synergy ที่เน้นสร้างเครือข่ายสันติภาพในเขตความขัดแย้งระหว่างชุมชนต่างศาสนา โดยเฉพาะชุมชนชาวพุทธและอิสลาม

* งานเสวนาจะดำเนินรายการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ