หน้าแรก คลังข้อมูล ข่าวล่าสุด วารสาร"สิทธิและสันติศึกษา" ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

วารสาร"สิทธิและสันติศึกษา" ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

พิมพ์ PDF

ร่วมขบคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาผ่านวารสารวิชาการ น้องใหม่ "สิทธิและสันติศึกษา" ปีที่ 3 ฉบับ 1ของไทยและฉบับเดียวในเอเชีย ตีพิมพ์ใน 2 ภาษารับประชาคมอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , www.ihrp.mahidol.ac.th/journal, www.facebook.com/HRPS.Mahidol หรือโทร.02 441 0813 - 5 ต่อ 2140