ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

ตารางกำหนดการ

ระยะเวลาและกำหนดการการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2556 ของเรา

ดูรายละเอียด...

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (สสมส.)
เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2541) และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2547)  สสมส. ได้ผนวกประสบการณ์และวิสัยทัศน์จากทั้งสองศูนย์เข้าไว้ด้วยกัน  เอกลักษณ์ของ สสมส. คือองค์ความรู้ที่เป็นสหสาขาวิชา และการสร้างนิยามใหม่ให้แก่การศึกษาด้านสันติภาพ ความขัดแย้ง ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและส่วนอื่นๆของโลก [..อ่านต่อ..]IHRP Green