เสวนา "สันติภาพกับความโอบอ้อมอารี: จากแดร์ริดา ถึงค้านท์"

Print

Sorry, Content support THAI Version Only.

กิจกรรมเสวนาของ Black Circle ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

พบกับ 

เกษม เพ็ญภินันท์ 
เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
กิตติพล สรัคคานนท์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ร้าน Books & Belongings


No automatic alt text available.

Facebook