Home ARCHIVE Lastest News

Lastest News

เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วม ค่ายเยาวชนการเรียนรู้ เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงจากชุมชนสู่สังคม ครั้งที่ 2

Print PDF

ค่ายเยาวชนการเรียนรู้ เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงจากชุมชนสู่สังคม

กิจกรรมดีดีสำหรับเยาวชนมาแล้ว ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะ
สถาบัน สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการค่ายเยาวชนการเรียนรู้ เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงจากชุมชนสู่สังคม ตอน อาสาสมัครนักสันติและสิทธิ รุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 22 - 29 มีนาคม 2558 ณ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง และลงพื้นที่เรียนรู้ในจังหวัดพัทลุง ( ลงพื้นที่ชุมชน 3 วัน 2 คืน)


กรุณาส่งจดหมายแนะนำตัวสั้นๆ และเหตุผลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาพอสังเขป พร้อมรูปถ่าย
ส่งมายัง This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 441 0813 - 5 ต่อ 1101, 1115

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ / รายละเอียดโครงการ

หมายเหตุ- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Facebook

IHRP Faculty along with CSOs release statement of support for proposed U.S. National Action Plan for Responsible Business

Print PDF

In the wake of U.S. President Barack Obama’s announcement that the U.S. government would develop a National Action Plan (NAP), the International Corporate Accountability Roundtable and a number of other leading civil society organizations released public statements, expressing their support for the announcement and outlining key recommendations for the NAP’s process and content. Faculty from IHRP is among the civil society contributors who will continue to consult throughout the US-NAP drafting process.


For further information and list of supporting CSOs: http://nationalactionplan.us/other-recommendations/

For recommendations from IHRP Faculty Matthew Mullen, PhD: http://nationalactionplan.us/wp-content/uploads/2014/11/Recommendations-for-the-NAP-Mullen.pdf

Democratization Intensive Course

Print PDF

The Institute of Human Rights and Peace Studies Master of Arts Human Rights International Program held a joint "Democratization Intensive" with the University of Sydney Master of Human Rights and Democratization (MHRD) program from 5-10 January 2015. The intensive explored how the right to democracy is promoted and protected in the Asia Pacific region. It focused on what organizations, parties, people, and stakeholders do to improve and increase the level of democracy at local and national levels. Relevant issues to democracy in the Asia Pacific such as gender, minorities, and election monitoring were discussed in-depth. Students gained an understanding of why democracy is seen as an important political configuration, as well as applying knowledge, gained from the course, of ways in which democracy can be supported through practical activities.


Students engaged in discussion with Dr. Pusadee Tamthai
from the Bangkok Metropolitan Authority.
IHRP students attending a lecture at The United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) offices in Bangkok.

Some of the Democratization Sessions included:
 • Workshops on non-violent protest and election monitoring
 • Challenges for democracy and democratization in Southeast Asia
 • Gender and democracy
 • Democracy activities at the United Nations


Presentation given by a representative from Children of
the Forest, an organization that advocates for the needs of stateless children located near the Thai-Burma border.

Faculty and students meeting with representatives from a Mon community.
Sessions were facilitated by IHRP faculty as well as:
 • National Democratic Institute, Thailand
 • Bangkok Metropolitan Authority
 • Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
 • Asian Network for Free Elections (ANFREL)
 • European Union Embassy, Bangkok
 • Burma Centre for Ethnic Studies
 • The Nation, weekly journal

Reinforcing fruitful discussions, students took part in a weekend long fieldtrip to Sangklaburi where they engaged with local Mon minority activists working on such issues as access to education, local governance, and political participation.  This visit was facilitated by the Human Rights Foundation of MonLand and the Thai Border Authorities.

The Democratization Intensive was produced with the financial assistance of the European Union and as part of the Global Human Rights Campus of Regional Master Programmes and Diplomas, managed by EIUC.


โครงการ “นัดพบแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย”

Print PDF

กำหนดการ

โครงการ “นัดพบแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย”

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล

**********************************

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น.        กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม. มหิดล

09.10 - 09.20 น. แนะนำวิทยากร รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โดย อ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

09.20 - 10.30 น. รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล บรรยายการให้การสนับสนุนทุนวิจัยของ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แก่นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์

10.30 -10.45 น.         พัก รับประทานอาหารว่าง

10.45- 11.30 น.                   บรรยาย (ต่อ)

11.30 -12.00 น วิทยากรและผู้เข้าฟังบรรยายร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมที่นี่

Human Rights During the State of Emergency

Print PDF

On Thursday December 11, 2014 the Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) at Mahidol University held the event "Human Rights During the State of Emergency". This event was part of the IHRP's "Human Rights: Article by Article" seminar series which aims to enable public discussions on the relevant international human rights standards and their application in the Thai context.         

Representatives from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, International Commission of Jurists, and Thai Lawyers for Human Rights.


Representatives from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,
International Commission of Jurists, Thai Lawyers for Human Rights, and Institute of Human Rights and Peace Studies.


This most recent seminar in the series was attended by approximately 50 participants, including a number of Thai news outlets as well as three uniformed soldiers from a military unit stationed in the Puttamonthon area. The presenters included representatives from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, International Commission of Jurists and Thai Lawyers for Human Rights. They shared concerns about the human rights situation in Thailand, particularly after the coup d'etat and the enforcement of Martial Law in May 2014. The main areas of concern focused on the escalation of arbitrary arrests and detention, land rights, the right to a fair trial, and the use of Military Courts to try civilians.


Dr.Pratubjit Neelapaijit, Dr. Yanuar Sumarlan,
and other attendees at the event

Military presence at the event

For further information on the seminar please see the IHRP event page http://www.ihrp.mahidol.ac.th/index.php/en/news/117-exploring-human-rights-article-by-article-09-12-14-

Link to the news report on the event in Thai: http://www.prachatai.com/journal/2014/12/56969

Facebook