Home ARCHIVE Lastest News

Lastest News

เรียนต่อโท - เอก ที่มหิดล ได้แล้ว วันนี้ !!

Print PDF

** บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับสมัครนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559 **

ระดับปริญญาเอก  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาโท  ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กว่า 200 สาขาวิชา  ทั้งหลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ  (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) **พร้อมทุนการศึกษาจำนวนมาก**

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

-  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิก

-  กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์

-  กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

-  กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา

-  กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มเติมได้ที่

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/curriculum.php

สอบครั้งที่ 1

รับสมัคร : 1  ตุลาคม  -  4  ธันวาคม  2558

สอบครั้งที่ 2

รับสมัคร : 5  ธันวาคม  2558 - 12  กุมภาพันธ์ 2559

 

สมัครผ่านระบบ Online  Admission  ที่ www.grad.mahidol.ac.th

รายชื่อหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับประจำปีการศึกษา 2559

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/estimate.php

สอบถามโทร. 0 2441  4125  ต่อ 112 - 113, 208 - 210

E - mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Resolving Statelessness in Asia and the Pacific: IHRP joins forces with the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) and UNHCR to address statelessness

Print PDF

Press Release

June 17, 2015


Civil Society in the Asia Pacific agrees to unite to end statelessness


BANGKOK, June 17 – Civil society groups in the Asia and the Pacific have agreed to set up a new and dedicated network to prevent and eradicate statelessness in the region and advocate for the right of every person to a nationality.


This commitment was announced on Tuesday at the end of a two-day Civil Society retreat on Resolving Statelessness in Asia and the Pacific held at Mahidol University in Salaya, Thailand. The retreat was organised jointly by the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN), the Institute of Human Rights and Peace Studies at Mahidol University and UNHCR. It drew over 40 participants from non-governmental organizations and academia in 14 countries, including Australia, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Japan, Malaysia, Myanmar, Nepal, Republic of Korea and Thailand.


Globally at least 10 million people are believed to be stateless, that is to say that they are not considered nationals by any State. While data has improved over the years, currently reliable information is only available for some 3.5 million people of concern under UNHCR’s statelessness mandate, of whom more than 40 per cent live in the Asia-Pacific region.


“Statelessness is an anomaly,” said Professor Sriprarapha Petcharamsesree, Acting Director of the Institute of Human Rights of Peace Studies at Mahidol University. “In order to correct this academics and researchers in the region should ensure that the situation of people without a nationality and uncertain legal status is better understood and that decisions that are made about them also include them.”


Anoop Sukumaran, Executive Director of APRRN, added, “Statelessness and forced migration are often integrally linked. Statelessness is a key cause of forced displacement and the children of refugees born in exile are particularly at risk of being left without a nationality.”


UNHCR has the goal of ending statelessness globally by 2024 and this is one of the agency’s regional priorities in Asia and the Pacific.


“Past successes have shown us that civil society is key to preventing and reducing statelessness in the region,” said Alistair Boulton, UNHCR’s Assistant Regional Representative for Protection in Bangkok. “We warmly welcome the decision to establish a new network to contribute to the resolution of statelessness.”


During the retreat, UNHCR launched the 10-point Global Action Plan to end statelessness by 2024 to civil society in the region which focuses on resolving current situations of statelessness and preventing statelessness from occurring in the future. Speakers from civil society shared achievements in helping Governments to resolve situations of statelessness in Bangladesh, Malaysia, Sri Lanka and Thailand.


Ramiah Yogarajan, a Member of Parliament in Sri Lanka, described a series of amendments that were made to Sri Lankan nationality law to ensure citizenship for persons of Indian origin whose ancestors had migrated in colonial times. Nationality documentation was issued to new citizens in 2004 by the Government with the support of the Ceylon Workers Congress and UNHCR.


“The political consensus reflected in the 2003 Act being passed unanimously by the Sri Lankan Parliament was a unique achievement of reconciliation in the midst of ethnic conflict,” he noted.


A core group of academics, experts and NGO staff took responsibility for developing the network and continuing consultations with stateless people and other stakeholders and to build upon the positive momentum that has come out of the retreat.SHAPE SEA: Call for Academic Research Exchange

Print PDF

The newly launched Strengthening Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA) project funded by SIDA, Sweden, aims to develop the capacity of Universities in the SEA region to contribute to the improvement of the human rights and peace situation in Southeast Asia through applied research.Under this project, academics throughout Southeast Asia (SEA) are invited to submit proposals for an Academic Research Exchange on human rights and peace, to be supported by SHAPE SEA.

IHRP Professor presents at Asian Perspectives on Film, Literature, and Society conference

Print PDF

Professor Coeli Barry presented on “The Changing Character of Christian Conversion in Buddhist Thailand” at the Cultural Encounters: Asian Perspectives on Film, Literature, and Society conference. The conference was jointly organized by The English Department Research Cluster, Yonsei University, South Korea and the University of Nottingham Malaysia Campus. It was held at the University of Nottingham Malaysia (city campus), 15-16 May, 2015.

Link to event:

http://www.nottingham.edu.my/Modern-Languages/Eventsrecords/Cultural-Encounters-Asian-Perspectives-on-Film,-Literature-and-Society.aspx


 Link to Yonsei University:

http://www.yonsei.ac.kr/eng/

Contributing to the Global Classroom: IHRP Professor presents at the European Inter-University Centre in Venice, Italy

Print PDF

Recently, IHRP’s Professor Matthew Mullin took part in the Global Classroom 3rd Session hosted at the European Inter-University Centre (EIUC) for Human Rights and Democratization in Venice, Italy. The Global Classroom is an activity designed to strengthen the integration of the Master’s Programs and Diplomas in Human Rights and Democratization of the Global Campus. The focus for the 3rd Session dealt with the impact on human rights of foreign debt and economic crises. The goal for the session was meant to provide an in-depth analysis of the same topic through the lenses of the different macro-regional perspectives.


Professor Mullin contributed to the Global Classroom 3rd Session with his presentation on: “Contesting market-based human rights advocacy: the rising importance of collective action in the World's Factory.”


Learn more about Global Classroom:

http://www.eiuc.org/education/global-campus-regional-masters/news-detail/items/the-global-classrooms-third-session-a-great-success.html