Home ARCHIVE Lastest News

Lastest News

ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายเยาวชนการเรียนรู้ เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงจากชุมชนสู่สังคม ตอน อาสาสมัครนักสันติและสิทธิ รุ่นเยาว์

Print PDF

ประกาศรายชื่อน้องเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก

โครงการค่ายเยาวชนการเรียนรู้ เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงจากชุมชนสู่สังคม

ตอน อาสาสมัครนักสันติและนักสิทธิ รุ่นเยาว์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 22 – 29 มีนาคม 2558 ณ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

จังหวัด

หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

1.

นายแมน  คล้ายสุวรรณ

กรุงเทพฯ


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.

นางสาวสิรินัดดา กาทำมา

ขอนแก่น


3.

นางสาวนฤนาท  มะเรืองศูนย์

มหาสารคาม


4.

นายชยางกูร  วรรักษา

ขอนแก่น


5.

นายรณชัย  ใจอดทน

ชัยภูมิ


6.

นางสาวปราณี  บุญปลูก

ศรีสะเกษ


ภาคเหนือ

7.

นางสาวดวงพร  มณีเจริญวรรณ

แพร่


8.

นางสาวสุจิราภรณ์ สาถิน

อุตรดิตถ์


9.

นางสาวนภสร  จิตอารี

น่าน


10.

นายวิรัตน์  แสนกัน

น่าน


11.

นายนาวี  เจียนพันธ์

สุโขทัย


12.

เณรปฏิวัติ  การคนซื่อ

เชียงใหม่


13.

นายพัชรพล  เชื้อหมั้น

เชียงราย


14.

นายชนัสถ์นันทน์ ปวกพรมมา

เชียงราย


15.

นายสวัสดิ์  สุขใจสกุณา

ตาก


16.

นายจิรพัชร  สุภามงคล

เชียงใหม่


17.

นายภราดร  วงศ์ไผ่

เชียงราย


18.

เณรยุ้น  บุญทอง

เชียงใหม่


19.

นางสาวจิราพร  เผยพร

สุโขทัย


20.

นางสาวเอกฤทัย  ฉัตรชัยเดช

อุตรดิตถ์


21.

นางสาวเวลา  กัลหโสภา

เชียงใหม่


ภาคใต้

22.

นายสัญญา  ขวัญแก้ว

พัทลุง


23.

นางสาวรัชนีกร  สุทธิรักษ์

พัทลุง


ภาคใต้ (3 จังหวัดชายแดนใต้ และจ.สงขลา)

24.

นางสาวมารียานี  ปาแนหมะ

นราธิวาส


25.

นางสาวนาซูฮา  เล๊ะนุ๊

ยะลา


26.

นางสาวอารีฟา  สาและ

ยะลา


27.

นางสาวนูรซาฮีดา  มูฮิ

ปัตตานี


28.

นางสาววาสนา  ไซซัง

ยะลา


29.

นางสาวรุชดา  หมัดตะพงศ์

สงขลา


30.

นายอาดือนัน  ตาเยะ

ยะลา


31.

นางสาวปรีดา  เซ่งลอยเลื่อน

ปัตตานี


32.

นายอานูวา  ดอสะ

นราธิวาส


33.

นายอุสมาน  ดามิ

ปัตตานี


34.

นางสาวรูฮานา  แวอาลีมาแย

ปัตตานี


35.

นางสาวนาซีเราะห์  สาหะ

ปัตตานี


36.

นายไซฟู  สะมะโด

ยะลา


37.

นายศุภมินทร์ สะมะโด

ยะลา


38.

มูฮัมมัดซารีฟ  สะอิ

ปัตตานี


39.

นายซัดยิด  สาเหล็ม

ยะลา


40.

นายยากูรมาน  บายอ

ยะลา


สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางโดยสารรถทัวร์ปรับอากาศ 32 ที่นั่ง และรถไฟ  ทั้งนี้ต้องสำรองเงินค่าเดินทางและนำใบเสร็จมาเบิกกับทางค่ายในวันที่เดินทางมาถึงตาม เกณฑ์ดังนี้

-          กรุงเทพมหานคร              เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน    1,500.00 บาท

-          ภาคเหนือ                       เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน    3,500.00 บาท

-          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน    3,000.00 บาท

-          ภาคใต้ (3 จังหวัดชายแดน และจังหวัดสงขลา) เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน    1,000.00 บาท

ภาคใต้ (จ.พัทลุง)              เบิกจ่ายตามจริงตามระยะทาง


Multiple Job Openings! Strengthening Human Rights and Peace Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA)

Print PDF

CALL FOR APPLICANTS!

Strengthening Human Rights and Peace Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA)

Job Opening for Program Officers (2) and Administrative Officer (1)

Application Deadline: April 2, 2015 (17:00 Bangkok Time)

Southeast Asian human rights and peace academics have been contributing to the movement of upholding core principles of universality, equality and non-discrimination through study programmes, publications, capacity building training and research.  The situation of human rights and peace in Southeast Asia/ASEAN has been gradually improving over the past decades, despite ongoing conflicts and challenges. For the past years, The Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN) and the ASEAN University Network-Human Rights Education Theme (AUN-HRE) have both been working towards improving human rights and peace in Southeast Asia through higher education.


In February 2015, SEAHRN and AUN-HRE, with the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University and the Swedish International Development Agency, launched a multi-year program called Strengthening Human Rights and Peace Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA). The program has three components -- applied research, capacity building and publications – and the strategy in implementing the program is to directly involve and engage universities in Southeast Asian countries to play a more significant role in promoting human rights and peace by contributing research, and by increasing the knowledge of human rights and peace through incorporating human rights and peace into university education.The SHAPE-SEA Secretariat, based at the Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) in Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom, Thailand (www.ihrp.mahidol.ac.th), calls for application for the following positions:


a. One (1) Administrative Officer


General tasks and responsibilities:


 • Ensure effective operations of the Secretariat including office management, communications, logistics, documentation of project activities and other administrative work
 • Reporting to the Secretariat Director on daily activities, tasks, plans and performance


Specific tasks and responsibilities:


 • Work closely with the Secretariat Director on the day-to-day business transactions including office management, logistics, communications, setting up meetings.
 • Liaise with the IHRP and Mahidol University on administrative requirements
 • Ensure the communications within the Secretariat and Programme Management Team
 • Ensure that the Secretariat staff are complying with rules and regulations including guiding and update the Secretariat team members on new administrative rules and regulations of the project protocols and donors’ regulations.
 • Keep a proper and efficient filing and documentation system, including registration documents of participants to all SHAPE-SEA meetings and trainings
 • Assist the Program Chair and Program Management Team in setting up meetings and other work as assigned.


Qualifications:


 • Graduate of Administration or Management, or with at least 5 years relevant experience in office management or administration
 • Proficient in both written & spoken English and Thai
 • Willing and able to work in a culturally diverse working environment
 • Teamwork and communication skills are required
 • Previous working experience in a human rights or developmental organization

in Southeast Asia will be an advantage

 • To be based in Bangkok or Salaya, Nakhon Pathom, Thailandb. One (1) Program Manager for Capacity Building and Outreach

General tasks and responsibilities:

 • Work under the direct supervision of the Committee Chair on project implementation
 • Coordinate with the Secretariat Director on internal office matters
 • Ensure the capacity building and outreach activities are implemented as per the program plans and budgets
 • Organise or monitor the conduct of research, training-workshops & other relevant activities, as directed by the Committee Chairperson, and according to approved annual project plans and budget
 • If assigned outside the Secretariat, monitor project implementation, and ensure that the project grantees are implementing the activities/ project as agreed upon
 • Work closely with project grantees in preparing progress and final narrative and financial reports
 • If applicable, consolidate submitted external project reports
 • Report to the Secretariat Director and/or the Committee Chair on activities, tasks, plans and performance per line management


Specific tasks and responsibilities

 • Conduct daily communication and administrative tasks for the Capacity-Building and Outreach Committee in line with the project plans and as assigned by the Committee Chairperson, including project management monitoring the budget usage/ spending and project reporting, logistics, communications, setting up meetings.
 • Coordinate with SEAHRN and AUN-HRE members to conduct and organize project activities as per project plans.
 • Assist the Committee Chair to develop annual and quarterly plans
 • Conduct monitoring and reporting on annual and quarterly plans
 • Regularly communicate with project implementers or grantees regarding the progress of projects
 • Assist the Committee Chair in preparing project implementation plans and reports regarding committee activities to the Program Management Team, as assigned by the Committee Chairperson
 • Conduct on-boarding trainings and orientation on the project planning, project management, financial systems and project operational protocols with project grantees to ensure compliance with SHAPE-SEA procedures
 • Ensure that activity-level documentation is updated and collate reports from project grantees
 • Supervise implementation of activities and regularly communicate with project grantees
 • Request for fund disbursements and ensure timely liquidation of advances
 • Prepare monthly work plan and status reports


Qualifications:


 • Graduate of Human Rights and Peace Studies or Development Studies, or with at least five (5) years working experience in human rights, peace and conflict or development issues
 • Proficient in both written & spoken English and at least one Southeast Asian language
 • At least three (3) years experience in project management
 • Excellent coordination, collaboration and team work skills
 • Excellent critical thinking and problem solving skills
 • Willing and able to work in a culturally diverse working environment
 • Previous working experience in a human rights or developmental organization in Southeast Asia will be an advantage
 • To be based in Bangkok or Salaya, Nakhon Pathom in Thailand at least during the first six months of work


c. One (1) Program Manager for Public Relations and Publications

General task and responsibilities:


 • Work under the direct supervision of the Committee Chair on project implementation
 • Coordinate with the Secretariat Director on internal office matters
 • Ensure that the Committee program plans and budget are implemented as approved
 • Organise or carry out activities as planned
 • If assigned outside the Secretariat, monitor project or activity implementation, and ensure that the project grantees are implementing the activities/ project as agreed upon
 • If applicable, work closely with project grantees in preparing progress and final narrative and financial reports
 • Assist the Committee Chair in preparing the committee progress and final narrative and financial reports
 • Report to the Secretariat Director and/or the Committee Chair on activities, tasks, plans and performance per line management
 • Develop and implement communication tools for internal and external communication system to ensure that the objectives and achievements of the SHAPE-SEA program are communicated to internal and external stakeholders
 • Ensure that research publications are widely disseminated, including to internal stakeholders
 • Report to the Secretariat Director and the Committee Chair on daily activities, tasks, plans and performance per line management


Specific tasks and responsibilities

 • Conduct daily communication and administrative tasks for the Capacity-Building and Outreach Committee in line with the project plans and as assigned by the Committee Chairperson, including project management monitoring the budget usage/ spending and project reporting, logistics, communications, setting up meetings
 • Coordinate with SEAHRN and AUN-HRE members to conduct and organize project activities as per project plans.
 • Assist the Committee Chair to develop annual and quarterly plans
 • Conduct monitoring and reporting on annual and quarterly plans
 • Regularly communicate with project implementers or grantees regarding the progress of projects
 • Assist the Committee Chair in preparing project implementation plans and reports regarding committee activities to the Program Management Team, as assigned by the Committee Chairperson
 • Conduct on-boarding trainings and orientation on the project planning, project management, financial systems and project operational protocols with project grantees to ensure compliance with SHAPE-SEA procedures
 • Ensure that activity-level documentation is updated and collate reports from project grantees, if applicable
 • Supervise implementation of activities and/or regularly communicate with project grantees if applicable
 • Request for fund disbursements and ensure timely liquidation of advances

Prepare monthly work plan and status reports


Qualifications:


 • Graduate of Human Rights and Peace Studies or Development Studies, or with at least five (5) years working experience in human rights, peace and conflict or development issues
 • Proficient in both written & spoken English and at least one Southeast Asian language
 • At least three (3) years experience in project management
 • Excellent coordination, collaboration and team work skills
 • Excellent critical thinking and problem solving skills
 • Willing and able to work in a culturally diverse working environment
 • Previous working experience in a human rights or developmental organization in Southeast Asia will be an advantage
 • To be based in Bangkok or Salaya, Nakhon Pathom in Thailand at least for the first six months of workImportant Reminders:

1. Interested individuals may submit their CV and a motivation letter of no more than 500 words explaining how the applicant can contribute to the SHAPE-SEA Program. Both CV and motivation letter should be sent to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it by 2 April 2015(17:00 Bangkok Time). Please indicate the position you are applying for in the subject line.

2. One letter of referral from a previous employer or from someone who can vouch for the applicant’s ability and skills. Referee should directly send his/her letter to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it by 2 April 2015 (17:00 Bangkok Time).

3. New hires are expected to start on 20 April 2015.

4. For more details about the offered position/s, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook

Building Bonds: IHRP Faculty Meets with Dr. Johanna Zulueta of Soka University

Print PDF

On 27 February 2015, Dr. Johanna Zulueta of the Faculty of International Liberal Arts of Soka University in Tokyo, Japan met with Dr. Coeli Barry of the IHRP to discuss her current research and future plans for collaborative research with a Thai counterpart on retirement migration in Southeast Asia. Dr. Zulueta was in Bangkok for a short research trip to conduct preliminary data gathering on Okinawan transnationalism and Okinawan Prefectural Associations in Southeast Asia.

 Dr. Zulueta has been researching migration between Okinawa and the Philippines for more than a decade. Her research focuses on the offspring of Okinawan women, 'war brides', and Filipino base workers stationed in Okinawa during the American Occupation Period (1945-1972). Much of her research examines ethnic identity constructions of these offspring, who call themselves “Nisei” (or second-generation in Japanese). In her PhD dissertation [Hitotsubashi University, March 2011] Dr. Zulueta explored return migration processes of the Nisei to Okinawa as well as perceptions of “home” among them. She is currently preparing a monograph based on her dissertation, as well as a monograph looking at Okinawan war brides married to Filipino men, including their migration trajectories, war memories, perceptions of home and return, as well as death and end-of-life decisions.


IHRP partners with APRRN for Short Course on Gender and Forced Migration

Print PDF

From 17-20 February 2015, IHRP along with the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) held a Short Course on Gender and Forced Migration. The course was attended by 20 participants including, NGO workers, policy makers, lawyers, paralegals, caseworkers, researchers, post-graduate students and refugees themselves. Through completion of the course, these participants strengthened their capacity, expertise and knowledge in working on forced migration issues in the region. Overall, the course provided an interdisciplinary overview on forced migration covering political, legal, social, economic as well as programmatic aspects. Specifically, the course looked at advocacy and programming through a gender lens and focused on the specific challenges as well as responses of women in the forced migration process.

Facilitators of the course included, Director of External Relations Unit, Japan Association for Refugees (JAR) and Chair, Legal Aid and Advocacy Working Group (LAAWG) APRRN, Brian Barbour, University of New South Wales, Centre for Refugee Research's Geraldine Doney, IHRP Professor Mike Hayes, APRRN Executive Director Anoop Sukumaran, APRRN Programme Manager Julia Mayerhofer, and APRRN Intern Amy Testa. These individuals taught the core curriculum covering, introductions on gender as well as advocacy, forced migration in Asia, women, gender, and forced migration, international refugee law, community participation and representation, developing advocacy responses, and collaboration on advocacy.

A number of special guest lecturers provided specific expertise on subjects ranging from protection for forced migrants to advocacy and trafficking. These lecturers included, Pajaree Suwannakarn and Yamini Pande from United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) who discussed UNHCR guidelines and tools for the protection of women and girls in migratory contexts and practical challenges in implementation; Francisco Cos Montiel from UN Women who provided an introduction to CEDAW and related UN instruments that could be used in advocating for the rights of women in migratory contexts and challenges in implementation; and Kate Sheill from the Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) who reviewed trafficking in Southeast Asia and the successes and challenges when advocating regionally and internationally for the rights of trafficked persons.

Upon completion of the course through attendance of lectures and participation in a group project to develop an advocacy strategy in the context of different forced migration scenarios, participants were awarded a Certificate of Participation from IHRP, Mahidol University and APRRN.

Facebook

Looking Ahead: Strengthening Human Rights and Peace Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA)

Print PDF

Looking Ahead: “Strengthening Human Rights and Peace Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA)”
2 March 2015

Bangkok witnessed the grand kick off of "Strengthening Human Rights and Peace Education in Southeast Asia/ASEAN" (SHAPE-SEA). The four-year program aims to accelerate a vision of a rights-driven, peace-embracing region through capacity building and research. It is a collaboration amongst the region's human rights and peace leading scholars and advocates--the Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN), ASEAN University Network-Human Rights Education Theme (AUN-HRE) and the Embassy of Sweden in Bangkok, Thailand (Sida).

The Official Launch, held in The Sukosol on 5 February 2015, featured the signing of agreement between Sida and Mahidol University and a forum on the current situation of human rights and peace education in the Region. Academics, researchers, media personalities, and members of the diplomatic community were in attendance.

The Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University is proud host of the SHAPE-SEA Secretariat.

To learn more about the event, please read the recent article from the Bangkok Post: http://www.bangkokpost.com/news/general/467622/scholars-urge-unis-to-focus

For inquiries, please contact Mr. Joel Mark Barredo at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .