เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วม ค่ายเยาวชนการเรียนรู้ เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงจากชุมชนสู่สังคม ครั้งที่ 2

Print

ค่ายเยาวชนการเรียนรู้ เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงจากชุมชนสู่สังคม

กิจกรรมดีดีสำหรับเยาวชนมาแล้ว ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะ
สถาบัน สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการค่ายเยาวชนการเรียนรู้ เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงจากชุมชนสู่สังคม ตอน อาสาสมัครนักสันติและสิทธิ รุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 22 - 29 มีนาคม 2558 ณ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง และลงพื้นที่เรียนรู้ในจังหวัดพัทลุง ( ลงพื้นที่ชุมชน 3 วัน 2 คืน)


กรุณาส่งจดหมายแนะนำตัวสั้นๆ และเหตุผลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาพอสังเขป พร้อมรูปถ่าย
ส่งมายัง This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 441 0813 - 5 ต่อ 1101, 1115

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ / รายละเอียดโครงการ

หมายเหตุ- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Facebook