มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

งานวิจัยสิ่งแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ทับที่ทำกิน

          อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร  มีพันธ์ไม้ที่มีค่านานาชนิด  โดยเฉพาะปาล์มบังสูรย์และใบไม้สีทอง มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์  สัตว์ป่าชุกชุม  มีธรรมชาติสวยงามหลายแห่ง  ด้วยความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามอย่างล้ำค่า  จึงมีการดำเนินการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2542 เป็นลำดับที่ 95 ของประเทศ

          หลังจากการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดังกล่าว  ส่งผลให้ชาวบ้านจำนวน 6,985 ครัวเรือน  ต้องอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตการทำมาหากิน  ประสบปัญหาหารใช้ประโยชน์ในที่ดิน  เพราะชาวบ้านตกอยู่ในฐานะของผู้บุกรุพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติทั้งที่พวกเขามาอยู่อาศัยก่อนหน้านี้หลายชั่วอายุคน

          ติดตามรายละเอียดงานวิจัย 

Joomla Templates - by Joomlage.com