มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การจัดการน้ำ

Water

4. การจัดการน้ำ

4.1 มีนโยบาย/กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน

     - ไม่มีนโยบาย

4.2 มีปริมาณการใช้น้ำประปาและปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (เช่นน้ำบาดาล)

     - 941 ลบ.ม.

Joomla Templates - by Joomlage.com