มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การจัดการของเสียในส่วนงาน

3. การจัดการของเสีย

Waste

3. การจัดการของเสียในส่วนงาน

3.1 มีโครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

       - มีบางส่วน

3.2 มีการบำบัดขยะมีพิษ

       - ไม่มี

3.3 มีการบำบัดขยะอินทรีย์ เช่น เศษผักและพืช  

       - นำไปทิ้งนอกพื้นที่ส่วนงาน

3.4 การกำจัดขยะอนินทรีย์ เช่น เศษขยะ, กระดาษ, พลาสติก, โลหะที่ไม่ใช้แล้ว 

       - นำกลับมารีไซเคิลได้บางส่วน

3.5 การปล่อยน้ำเสีย

       - บำบัดก่อนที่จะปล่อยทิ้ง

3.5 มีนโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในส่วนงาน

       - มีนโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในส่วนงาน

          กระดาษ : ได้เริ่มดำเนินนโยบายบ้างแล้ว (ใช้กระดาษ Reuse )

          พลาสติก : อยู่ในขั้นตอนการเตรียมนโยบาย

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com